علل وانواع ریزش مو ؟
مهمترین علا متهای ریزش مو عبارتنداز :
کنده شدن موها به آسانی به طوری که درموقع شانه کردن ویا حمام کردن به آسانی کنده شوند
نازک شدن موها یعنی ضخامت موها کاهش یافته وبه تدریج نازک ونازکتر وکم رنگ وکم رنگ تر می شوند به طوری که سرانجام حالت مینیاتوری وکرک مانند پیدا می شوند
کم شدن تدریجی تعداد موها وکاهش حجم موهای باقیمانده در صورت عدم درمان سرانجام به شکل کم پشتی مو در خانمها وطاسی در آقایان ظاهر می شود .
مهمترین علل ریزش مو عبارتنداز :
ریزش موی ارثی
ریزش موی سکه ای قابل برگشت وگذرا
ریزش موی سکه ای غیرقابل برگشت ودائمی
ریزش موی سکه ای عصبی
ریزش مو به علت عفونت
ریزش موی تلوژنیک
ریزش موی آناژن
ریزش موی ارثی : شایعترین ریزش مو است وبه دو تیپ مردانه وزنانه تقسیم می شود که هر کدام ازآنها درجات وانواعی دارند در ایجاد این نوع ریزش مو سه عامل را موثر می دانند .


1. ارث که می تواند از خانواده پدری یا مادری هردو به شخص منتقل گردد .
2. هورمون مردانه که بعداز بلوغ در هردو جنس مرد وزن افزایش می یابد وسبب رشد موهای زیر بغل ونواحی تناسلی می گردد اما همین هورمون برعکس در برخی افراد در ناحیه سر سبب ریزش ونازک شدن موها می شود زیرا در این افراد هورمون مردانه در پیاز مو توسط آنزیمی به نام 5alpha reductase تبدیل به ماده ای بسیار قوی به نام DHT می شود که برای موها حالت سمی دارد وسبب ریزش موهای ضخیم ورویش موهای ضعیف وکرکی به جای آنها می گردد .
چون فقط موهای سر از پیشانی تا فرق سر دارای گیرنده برای این هورمون بسیار قوی هستند لذا موهای پیشانی تا فرق سردچار ریزش و طاسی موی سر می شوند ولی موهای پشت سر چون فاقد این گیرنده می باشند دچار ریزش نشده وهمیشه باقی می مانند .
امروزه علاوه برعامل ارث وهورمونی عامل سومی را دراین نوع ریزش مو موثر می دانند وآن کاهش عوامل رشد موسوم به Growth Factor است ولذا علاوه بردرمانهای هورمونی از فاکتورهای رشد من جمله فاکتور رشد پلاکتی موسوم به PRP برای ریزش مواستفاده می کنند . استفاده از این روش اگرچه به شدت رایج است ولی هنوز مراحل ابتدایی خود را در کشورهای اروپایی و آمریکایی بر روی حیوانات می گذرانند واز نظر مراکز علمی معتبر تائید نشده است هر چند در کشور ما ایران با عناوین مختلف انجام میشود و بیشتر جهت جذب خانمها و آقایانی که ریزش مو دارند بکار میرود که هیچ فایده خاصی ندارند و فقط فایده آن پول سرشاری است که به جیب مراکزی که prp را انچام میدهند ریخته میشود.
ریزش موی سکه ای قابل برگشت وگذرا : در این نوع ریزش مو به علل ناشناخته ای سیستم ایمنی بدن به اشتباه پیاز مورا غریبه فرض کرده وبه آن حمله کرده ودر نتیجه نواحی گرد کوچک وبزرگ شبیه سکه به طور ناگهان در سر پیدا می شوند . این نوع ریزش مو علاوه برسر می تواند در ریش ، ابر، مژه واندامها هم پیدا شود .
اکثر اوقات با درمانهای نسبتا ساده خوب می شوند ولی گاهی حالت پیش رونده وعوت کننده دارند وسرانجام تمام موی سر وگاهی تمام موهای بدن را می ریزد بطوری که هیچ مویی در سر وابرو ریش باقی نمی ماند . این نوع شدید گرچه با داروهای تنظیم ایمنی قایل کنترل است ولی چون داروهای تجویری برای سایر اعضای بدن بی ضرر نیستن در مورد کاربرد آنها باید دور اندیشی بیشتری به خرج داد .
ریزش موی سکه ای غیرقابل برگشت ودائمی : در این نوع ریزش مو هم سیستم ایمنی بدن خرابکاری می کند ولی فرقش با ریزش سکه ای قابل برگشت این است که در محلهای ریزش پیاز مو کاملا وبرای همیشه نابود می شود ومنافذ خروج موهم مسدود می گردد در نتیجه هیچ داروئی قادر به درمان آن نیست وداروها فقط می توانند از پیشرفت آن جلوگیری کنند .
ریزش موی سکه ای عصبی : در این نوع ریزش مو بیشتر کودکان وگاهی بزرگترها به علت عادت یا فشارهای عصبی ویا بیماریهای روانی جدی به طور ناخودآگاه می کنند . در این موارد گاهی لازم می شود علاوه برمتخصص پوست از همکاران متخصص اعصاب وروان برای کمک به بیماراستفاده کرد .
ریزش مو به علت عفونت : مهمترین عفونتهایی که سبب ریزش مو در خانمها و آقایان می شوند عفونتهای قارچی می باشند که در زمان قدیم خیلی شایع بود وآن را کچلی می نامیدند . امروزه این نوع بیماریها هم خیلی کم شده وهم به راحتی با داروهای ضد قارچ قابل درمان است .ازسایر عفونت ها که هنوزهم پیش می آید وسبب ریزش مو می گردد بعضی انواع شدید آکنه و زونا را می توان به عنوان مثال ذکر کرد .
ریزش موی تلوژنیک : در این نوع ریزش مو علل متعدد حاد مانند تب وعفونتهای شدید از قبیل حصبه ، آنفولانزا وبیماریهای مزمن مانند بیماریهای تیروئید ، عادتهای ماهانه طولانی ، زایمان ، جراحیهای بزرگ وخونریزیهای مزمن ازدستگاه گوارش ویا کمبود آهن وویتامینهای B 12 واسید فولیک وفقرغذایی وکمبود مواد پروتئنی ویا بیماریهای مزمن  وبالاخره استرس سبب می شود مقدار زیادی از موها از فاز فعال وارد فاز غیرفعال شده و دچار ریزش موی سر شوند که با تشخیص علت ودرمان مناسب بهبودی حاصل می شود .
ریزش موی آناژن : در این نوع ریزش تعداد زیادی از موها در اثر داروهای شیمیایی که برای سرطان مصرف می شود و یا سموم دیگر بدون آنکه مووارد مرحله استراحت شود ناگهان دچار توقف رشد وریزش می شود . خوشبختانه ای نوع ریزش موها بااقداماتی مناسب تاحدی قابل جلوگیری وپس از قطع شیمی درمانی مجددا رویش می نماید .


انواع درمان برای ریزش مو : درمان ریزش مو در مردان و زنان بستگی به علت آن دارد پس از تشخیص علت ریزش مو باید صورت گیرد.
بطور کلی چهار روش درمان وجود دارد:
1-درمان دارویی در ابتدا شروع ریزش مو
2-کاشت مو بصورت جراحی در ریزش مو غیر ارثی و در ریزش موهای 5تا 15 درصد از کل سر و بیشتر در مردان
3- ترمیم مو بصورت غیر جراحی در ریزش های مو 20 تا 80 درصد از کل سر در مردان و همچنین خانمها
4- استفاده از کلاه گیس طبیعی در ریزش مو بالای 80 درصد از کل سر و نیز در طول درمان سرطان و شیمی درمانی و نیز در موارد آلوپسی شدید