حمایت بیشتر خانواده از بیمار سرطانی

 سرطان تجربه‌ای است که زندگی روزمره شخص را تغییر گسترده ای می دهد.  درمان‌های سرطان میتواند سبب از پا انداختن شخص بیمار گردد. امکان دارد فرد بیمار در انجام کارهای روزمره خانگی و وظایفی که در جامعه بر عهده دارد با مشکل روبرو میشود.

 

 این امر باعث میگردد بیمار سرطانی احساس انزوا نماید . نکته‌ای که بسیار با اهمیت است اینکه بیمار باید از دوستان و خانواده خود تقاضا کند از او حمایت بیشتری نمایند.  همراهی بیمار در محل انجام درمان و مطب دکتر و بیمارستان و کمک در کارهای خانه و یادآوری به فرد بیمار که تنها نیست شما و دیگران در تمام مراحل در کنار او هستید امری مهم است.

/ 0 نظر / 117 بازدید