سلول بنیادی

سلولهاى بنیادى سلولهاى پایه ‌اى هستند که قابلیت تمایز به انواع سلولهاى بدنى نظیر قلب، عضله، عصب و… را دارند. سلولهای بنیادی قابلیت فوق العاده برای تمایز به سلولهای متنوعی در بدن دارند. این سلولها به عنوان یک سیستم ترمیم برای بدن عمل نموده و توانایی تقسیم نامتناهی برای جبران و جایگزینی دیگر سلولها در بدن دارند. هنگام تقسیم یک سلول بنیادی، هر سلول جدید می‌تواند به عنوان یک سلول بنیادی عمل نموده یا به یک سلول تخصصی مانند سلول عضلانی، گلبول قرمز سلول مغز یا .. تمایز نماید.مطالعه سلولهای بنیادی به ما کمک مینماید تا نحوه تبدیل و تمایز آنها به سلولهای اختصاصی بدن درک نماییم. برخی از جدی‌ترین مشکلات پزشکی و بیماریها مانند بیماری سرطان و ناهنجاریهای جنینی ناشی از اختلالات در این فرآیندها می‌باشد. شناخت بهتر رشد و تکامل سلولهای طبیعی احتمالا می‌‌تواند ما را در شناخت و احتمالا تصحیح و درمان این بیماریها کمک نماید.
 
این سلولها به لحاظ منشاء به سه دسته تقسیم مى شوند:
۱-سلولهاى‌بنیادى جنینى.
۲-سلولهاى بنیادى بندناف.
۳-سلولهاى بنیادى بزرگسالى.

این سلولها روز هفتم پس از لقاح هنگامى که جنین در مرحله بلاستوسیت قرار دارد تهیه می‌شوند. در واقع این سلولها به صورت یک رده سلول بنیادى تهیه مى‌شوند که هر رده سلولى شامل سلولهایى است که از یک والد مشترک تهیه شده‌اند و از لحاظ کاریو تایپ و خصوصیات ژنتیک کاملاً شبیه هم هستند.
امروزه علم سعى دارد در راستاى کارهاى درمانى از این خاصیت تمایزى سلولهاى بنیادى براى پیوند در اعضاى مختلف استفاده کند. تاکنون استفاده از این سلولها در سکته‌هاى قلبى پاسخ‌هاى مثبتى داده است و در برخى بیماران سکته‌اى که مقدار زیادى از بافت قلبى آنها از بین رفته و امید به زندگى نداشتند، درمان به وسیله این سلولها زندگى دوباره‌اى به آنها بخشیده است.

/ 0 نظر / 93 بازدید